I don’t know what’s happening here? | software engineer @trendyol

Hepimizin bildiği gibi geçtiğimiz günlerde #10YearsChallange diye bir paylaşım kampanyası başlatıldı. Kısaca 10 yıl önceki ve şimdiki halinizi yukarıdaki etiket ile insanlarla paylaşıyorsunuz. Bu konuda birçok komple teorisi üzerine görüşler atıldı ve halen de birçok makale ele alınmaya devam ediyor. Fakat üzerinde durmak istediğim konu #10YearsChallange‘ın teorileri veya verileri değil…

Bugün hayatımızın her yanında olan, o olmadan hayatımızı daha kolay şekilde devam ettirmemizin çok zor olduğu bir yaklaşımı/kavramı açıklamak istiyorum. Yazılım geliştiricilerin çoğunun aşina olduğu bir prensip. KISS (Keep it simple, stupid) yani “Basit tut, aptal!”.

This photo from https://totem.ie

KISS tasarım prensibi, 1960'da Amerika Birleşik Devletleri Donanması’nda Uçak Mühendisi olarak görevli olan Kelly…

The gap between rich and poor students going to university has reached record levels. (Kaynak: http://world.edu/gap-rich-poor-students-going-university-reached-record-levels/)

Matthew Effect yani diğer adıyla Matta Etkisi.

İlk olarak bu terimle Malcolm Gladwell’in yazmış olduğu Outliers kitabında karşılaşmıştım. Yazar, kitapta bu konuyu detaylıca ele almanın yanı sıra günümüz örnekleriyle bu konuya açıklık getiriyor. Bugün değinmek istediğim konu ise Matta Etkisi’nin motivasyonla olan ilişkisi.

Kısaca açıklamam gerekirse Matta Etkisi, bir insan…

Furkan Bozdag

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store